Hủy

PNC Tin tức

Phương Nam oằn mình trả nợ

Phương Nam oằn mình trả nợ

Chia tay CJ CGV, Phương Nam bạo tay trả cổ tức sau 7 năm im hơi lặng tiếng với cổ đông. Phương Nam đã ra khỏi vùng tối thành công?

Khi PNC không còn CGV

Khi PNC không còn CGV

PNC đang chịu áp lực phải bán cổ phần ở CGV Việt Nam cho mục đích chủ yếu là trả nợ.

  • 10/07/2012 - 20:10

    Lịch sự kiện ngày 11/7

    MKP giao dịch phiên cuối cùng. PNC, SEB, RIC giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. BSC, DAG trả cổ tức.