Hủy

PPC Tin tức

  • 26/10/2014 - 14:33

    Tin vắn chứng khoán ngày 27/10

    SSI cắt margin OGC từ 50% xuống 20%, FLC thành lập công ty con vốn 100 tỷ đồng, REE chỉ bán được 1,3% cổ phiếu PPC trên tổng số đăng ký bán....
XOR, XOR Việt Nam