Hủy
Kinh Doanh

Nhiệt Điện Phả Lại lãi hơn 338 tỷ đồng quý III/2014 nhờ chênh lệch tỷ giá

Thứ Tư | 29/10/2014 22:38

Lợi nhuận gộp từ hoạt động chính lỗ gần 122 tỷ đồng nhưng nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 413 tỷ đồng, PPC báo lãi lớn quý III/2014.
 
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) công bố báo cáo tài chính quý III/2014 với hoạt động kinh doanh chính giảm sút nhưng vẫn lãi lớn nhờ hoạt động tài chính, mà cụ thể là lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản vay bằng Yên Nhật.

Hợp đồng mua bán điện năm 2014 giữa PPC và Công ty mua bán điện vẫn chưa được ký kết. Giá bán điện được ghi nhận theo Nghị quyết số 593/NQ-HĐQV của EVN về giá bán điện thuộc các Tổng công ty phát điện.

Sản lượng điện sản xuất trong quý III/2014 thấp hơn cùng kỳ, chi phí sản xuất điện lại tăng do giá than tăng. Vì vậy, lợi nhuận gộp âm gần 122 tỷ đồng, biên lợi nhuận giảm từ 14% xuống âm 9%.

Doanh thu tài chính đạt 341 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính được hoàn nhập hơn 220 tỷ đồng. Vì vậy, riêng hoạt động này mang lại cho PPC gần 562 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận đột biến này là do quý III/2014, Công ty mẹ phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá khoản vay Yên Nhật với mức lãi hơn 413 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2014, khoản vay Yên Nhật còn lại là 25,06 tỷ Yên. Tỷ giá VNĐ/JPY của Vietcombank ngày 30/9/2014 là 192,97 đồng/JPY, giảm mạnh với mức 209,46 đồng/JPY ngày 30/6/2014 (tương ứng giảm 7,87%) và giảm so với 199,64 VND/JPY tại cuối năm 2013.

Trong quý, PPC đã nộp truy thu thuế 48,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt gần 340 tỷ đồng, trong đó phần thuộc về cổ đông công ty mẹ là 338 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PPC đạt 5.642 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,4%. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 921tỷ đồng xuống 201 tỷ đồng.

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá mang khiến hoạt động tài chính năm nay lãi hơn 426 tỷ đồng, nhưng vẫn thua xa con số gần 1.010 tỷ đồng năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm nay vì vậy giảm mạnh xuống 499 tỷ đồng, giảm hơn 64%. Lãi cổ đông công ty mẹ là 496 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới