Hủy

PSG Tin tức

  • 28/05/2013 - 08:36

    PSG mẹ lỗ 24,3 tỷ đồng quý I

    Mặc dù nhiều khoản chi phí được công ty mẹ cắt giảm mạnh nhưng thu vẫn không đủ bù đắp khiến PSG mẹ lỗ ròng 24,34 tỷ đồng trong quý I/2013.