Hủy

PV Drilling Tin tức

PVD lên theo  giá dầu

PVD lên theo giá dầu

Giá dầu thiết lập kỷ lục hơn 86 USD/thùng, PVD khấp khởi chờ sự đổi thay mới.