Hủy
Kinh Doanh

ĐHCĐ PV Drilling: Trình chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30%, kế hoạch LNST giảm 12,37%

Thứ Sáu | 25/04/2014 14:42

Năm 2014, PVD trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.650 tỷ đồng, giảm 12,37% so với thực hiện năm 2013.
 
Sáng ngày 25/04/2014 Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (MCK: PVD) đangdiễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2013, PVD vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong đó doanh thu đạt 14.867 tỷ đồng, lợi nhuận sauthuế đạt 1.883 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 42% so với thực hiện năm 2012.

Năm qua, PVD đã phát hành thành công 40.000.000CP mang lại nguồn thặng dư đủ để tài trợ các dự ánđầu tư giàn khoan và máy móc thiết bị hiện đại.

HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30% trong đó 20% bằng tiền và 10% bằng cổphiếu.

PVD cũng xin ý kiến cổ đông về việc xử lý 270.580CP quỹ PVD, theo đó PVD sẽ dùng toàn bộ số cổphiếu quỹ này để thưởng cho ban quản lý và cán bộ điều hành, CBCNV đạt thành tích tốt trong côngtác và có nhiều đóng góp cho PVD.

Năm 2014, PVD đặt kế hoạch doanh thu 13.700 tỷ đồng, giảm 7,85%; lợi nhuận sau thuế 1.650 tỷ đồnggiảm 12,37% so với thực hiện trong năm 2012.

Tuy nhiên, báo cáo của HĐQT cho thấy Ban lãnh đạo vào CBCNV sẽ phấn đấu để lợi nhuận sau thuế trên2.000 tỷ đồng và đạt được mức tăng trưởng tốt trong những năm sau.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới