Hủy

PVC Tin tức

SCG thâu tóm Nhựa Bình Minh?

SCG thâu tóm Nhựa Bình Minh?

SCG có tham vọng xây dựng chuỗi giá trị tổng hợp trong ngành nhựa tại Việt Nam và Nhựa Bình Minh cũng cần trợ lực để cạnh tranh.