Hủy

PVI Tin tức

Ngành bảo hiểm chạy đua tăng vốn

Ngành bảo hiểm chạy đua tăng vốn

Tiềm năng của ngành bảo hiểm Việt là rất lớn: Trong năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 52.680 tỉ đồng, tăng 13,2% so với năm 2013.

  • 22/10/2014 - 07:25

    Tin vắn chứng khoán 22/10

    KDC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 1/12/2014, IDI dự kiến chào bán gần 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên...