Hủy
Kinh Doanh

PVI: Chi phí bán hàng quý II/2014 giảm từ 230 tỷ đồng xuống 11 tỷ đồng

Thứ Năm | 07/08/2014 15:29

Nhờ chi phí bán hàng giảm tới 95% so với cùng kỳ mà PVI báo lãi hơn 60 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
 
Công ty cổ phần PVI (mã PVI) công bố báo cáo tài chính quý II/2014 với doanh thu giảm 0,5%, xuống 2.043 tỷ đồng. Doanh thu của PVI chủ yếu từ thu phí bảo hiểm gốc, đạt 1.751 tỷ đồng.

Doanh thu giảm nhưng các khoản giảm trừ doanh thu giảm mạnh hơn, gần 9% xuống 1.277 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán gấp gần 2,5 lần cùng kỳ đã kiến lợi nhuận gộp chỉ còn 109 tỷ đồng, giảm tới 72%.

Nhờ doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí tài chính giảm khiến PVI lãi ròng 144 tỷ đồng từ hoạt động này, so với 81 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là chi phí báng hàng giảm từ 230 tỷ đồng xuống còn hơn 11 tỷ đồng. Công ty không thuyết trình chi tiết cho khoản mục này.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý II/2014 của PVI đạt 60 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Được hoàn nhập gần 10 tỷ đồng từ cổ đông thiểu số, lãi cổ đông công ty mẹ đạt gần 70 tỷ đồng. EPS đạt 310 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu đạt 3.883,6 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, gần bằng 50% kế hoạch năm. EPS đạt 534 đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Phải thu khách hàng của PVI tăng mạnh thêm 7.476 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. PVI cho biết, hai công ty con của PVI là Tổng Công ty bảo hiểm PVI và Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm PVI áp dụng thông tư 232/2012/TT-BTC có hiệu lực 1/1/2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khiến khoản mục phải thu liên quan đến tài sản tái bảo hiểm là hơn 6.882 tỷ đồng.Các khoản tiền gửi giảm rất mạnh: Tiền gửi dưới 3 thang giảm từ 2.142 tỷ đồng xuống 1.761 tỷ đồng; Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng tới dưới 1 năm giảm từ 4.564 tỷ đồng xuống 2.563 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO