Hủy

Quan trắc Tin tức

Hà Nội chịu ô nhiễm không khí nặng hơn TP HCM

Hà Nội chịu ô nhiễm không khí nặng hơn TP HCM

Ngay cả tại Đà Nẵng trong ba năm qua, số ngày có chất lượng không khí kém và xấu tăng đáng kể. Một số đô thị lớn tại Việt Nam đang có nồng độ Ozone cao bất thường về đêm.