Hủy

Quản trị mạng Tin tức

  • 18/12/2012 - 11:18

    QNC bán khách sạn Hồng Gai

    Hội đồng quản trị thông qua chủ trương bán khách sạn Hồng Gai với giá dự kiến 30 tỷ đồng.