Hủy

Quê nhà Tin tức

  • 09/04/2013 - 09:00

    Xây nhà bằng gáo dừa

    Rất khó có thể tin được, từ gáo dừa có thể xây nên những ngôi nhà kiên cố mà chi phí giảm đi đáng kể. Nhưng điều này đã trở thành hiện thực.