Hủy

Quỹ đầu tư nước ngoài Tin tức

  • 09/07/2014 - 20:25

    Ai đang sở hữu Thế Giới Di Động?

    Những người trong công ty sở hữu khoảng 50%, trong khi hai quỹ đầu tư nước ngoài nắm khoảng 30%, số còn lại thuộc về các cổ đông bên ngoài MWG.