Hủy

Quy hoạch điện Tin tức

Tỉ đô đổ vào điện mặt trời

Tỉ đô đổ vào điện mặt trời

Hàng tỉ USD đang đổ vào các dự án điện mặt trời Việt Nam, nhất là từ khi Chính phủ có quyết định ưu đãi về giá mua điện mặt trời