Hủy

Quy hoạch dự án Tin tức

Loại bỏ 12 dự án thép ra khỏi quy hoạch

Loại bỏ 12 dự án thép ra khỏi quy hoạch

Các dự án bị loại bỏ do đề nghị từ địa phương, dự án chưa có chủ đầu tư hoặc năng lực chủ đầu tư kém, nguồn nguyên liệu không đảm bảo...