Hủy

Quy ước Tin tức

GDP quý I/2022 ước đạt 5,03%

GDP quý I/2022 ước đạt 5,03%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2022 tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I/2021.