Hủy

Quyên góp Tin tức

  • 25/03/2014 - 11:17

    Quân đội Ukraine quyên tiền

    Website của Bộ Quốc phòng Ukraine xuất hiện một thông báo kêu gọi người dân quyên góp, ủng hộ tiền để duy trì các đơn vị quân sự.
  • 09/01/2014 - 16:30

    Biểu tình Thái Lan: Lấy tiền ở đâu

    Khoảng 500.000 tới 1 triệu baht tiền mặt quyên góp mỗi ngày từ quần chúng ủng hộ sau khi tài khoản ngân hàng của PDRC bị DSI phong tỏa tháng 12/2013.
XOR, XOR Việt Nam