Hủy

Renault Tin tức

  • 02/03/2017 - 07:30

    Đã đến buổi bình minh cho xe điện

    Công nghệ cải tiến và các quy định môi trường chặt chẽ hơn sẽ đưa xe điện từ chỗ chỉ là một thị trường ngách sang thị trường chủ đạo.
  • 26/04/2016 - 12:30

    Mai Linh và giấc mơ xe điện

    Mai Linh đã lựa chọn xe điện, nhưng điều gì sẽ khiến hành khách đặt xe điện của Mai Linh thay cho những chiếc xe bình thường khác?