Hủy

RIAV Tin tức

Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

Với quy định kinh doanh hiện hành mỗi năm trung bình một cửa hàng karaoke đã trả 20 triệu đồng tiền tác quyền tác giả âm nhạc.