Hủy

RIAV Tin tức

Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

Với quy định kinh doanh hiện hành mỗi năm trung bình một cửa hàng karaoke đã trả 20 triệu đồng tiền tác quyền tác giả âm nhạc.

Người Tiên Phong