Hủy

Rủi ro bất động sản Tin tức

  • 26/04/2014 - 09:25

    Tín dụng BĐS tăng gấp 8 lần mức chung

    So với các ngành khác, thậm chí với cả các lĩnh vực ưu tiên, rõ ràng tín dụng bất động sản đang có tốc độ tăng trưởng khả quan hơn rất nhiều.