Hủy

Ruộng muối Tin tức

Giá lúa nhích lên nhờ mua tạm trữ

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang... giá lúa khô đã lên mức 5.000 đồng/kg, tăng khoảng 200 đồng/kg so với trước thu mua tạm trữ.

Người Tiên Phong