Hủy

Rút tiền ATM Tin tức

  • 18/08/2014 - 12:09

    Ngộp thở với phí ngân hàng

    Hàng loạt khoản phí mới bên cạnh việc nâng mức phí cũ khi khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán đang được các ngân hàng thương mại triển khai.
  • 15/01/2014 - 09:42

    Ngân hàng cam kết ATM đủ tiền

    Một tuần nữa là đến cao điểm chi trả lương, thưởng tết cho người lao động, các ngân hàng đã bắt đầu tăng gấp đôi lượng tiền trong máy ATM.