Hủy

Sắc phong Tin tức

  • 01/10/2013 - 17:21

    Cuộc 'lột xác' của Van Gogh

    2 năm sống ở Paris (1886-1888), danh họa Hà Lan Van Gogh đã thay đổi triệt để phong cách nghệ thuật của mình, nhất là cách sử dụng màu sắc.