Hủy

Sản xuất giấy Tin tức

  • 09/01/2017 - 12:30

    Dự báo 5 mũi nhọn xuất khẩu 2017

    2017 kỳ vọng vào những hiệp định, như Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, hay Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP.
  • 06/08/2015 - 14:18

    Xuất khẩu ngấm đòn vì tỉ giá

    Từ đầu năm đến nay, USD tăng giá mạnh và một số nước sẵn sàng phá giá nội tệ nhằm hỗ trợ xuất khẩu khiến doanh nghiệp Việt gặp nhiều khó khăn.