Hủy

Sản xuất hàng hóa Tin tức

  • 29/08/2014 - 13:15

    Samsung xin ga riêng ở Nội Bài

    Với lượng xuất nhập khẩu dự kiến chiếm khoảng 50% tổng lượng hàng hóa qua Nội Bài trong vài năm tới, Samsung vừa đề nghị được bố trí nhà ga riêng.