Hủy

Sản xuất lúa gạo Tin tức

  • 14/04/2015 - 08:35

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 14/4

    Sản lượng lúa Thái Lan 2014-2015 dự đoán giảm 11%. Philippines gieo cấy 560.000ha giống lúa năng suất cao. Tồn kho gạo Ấn Độ tháng 3 đạt 23,62 triệu tấn, giảm 22%.
  • 18/10/2014 - 08:50

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 18/10

    Xuất khẩu gạo Campuchia 2013-2014 ước đạt 1 triệu tấn. Nhập khẩu gạo Hàn Quốc năm 2014 đạt 450.000 tấn. Xuất khẩu gạo Ấn Độ 2014-2015 dự báo đạt 11 triệu tấn