Hủy

San xuat tom Tin tức

  • 15/01/2018 - 14:00

    Thủy sản cán đích 8 tỉ USD

    Thị trường Trung Quốc vượt lên Mỹ trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra và tôm của Việt Nam.