Hủy

Sắt thép Tin tức

  • 05/09/2018 - 14:00

    Soi nợ ngàn tỉ của Hoa Sen

    Nguyên nhân nào khiến Hoa Sen Group (HSG) có doanh thu trên 26.360 tỉ đồng năm 2017 lại lâm nợ 18.000 tỉ đồng năm 2018?
XOR, XOR Việt Nam