Hủy

Savills Việt Nam Tin tức

  • 17/03/2021 - 08:30

    Dòng tiền bỏ phố lên rừng

    Nhiều sóng đầu tư “đất trên rừng” diễn ra khi các chủ đầu tư lớn mở rộng thị trường nhằm đa dạng hóa quỹ đất và sản phẩm.