Hủy

SEC Tin tức

  • 05/08/2015 - 15:19

    SBT chính thức sáp nhập SEC

    Vốn điều lệ của SBT sẽ tăng 25% lên 1.856 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa và nguồn lực sản xuất lớn nhất ngành đường.