Hủy

Số liệu thống kê Tin tức

  • 23/08/2012 - 15:17

    Facebook xử lí hơn 500 TB dữ liệu mỗi ngày

    Thay vì phân vùng dữ liệu và chia dữ liệu theo các tiêu chí nhỏ nhằm dễ quản lí, Facebook lưu tất cả dữ liệu của mình tại một nơi nhằm đảm bảo truy cập dễ dàng.