Hủy

Sở Xây dựng Hà Nội Tin tức

  • 02/03/2013 - 12:11

    Giá đất Hà Nội có nơi giảm 50%

    Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay có trên 50% số sàn trên địa bàn thành phố đã tạm dừng hoạt động, giá bất động sản giảm mạnh.