Hủy

Sợi thế kỷ Tin tức

  • 04/08/2015 - 13:00

    Sợi Thế Kỷ trước giờ G

    Việt Nam chỉ có 5 công ty đủ khả năng sản xuất sợi DTY, Trong đó, Sợi Thế Kỷ và Hưng Nghiệp Formosa đang vượt trội 3 công ty còn lại.
Người Tiên Phong