Hủy

Sống xanh Tin tức

Tuổi trẻ làm xanh sống đẹp

Tuổi trẻ làm xanh sống đẹp

Hành động cụ thể của thanh niên góp phần giải quyết các thách thức trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Thế giới sau thảm họa hạt nhân

Thế giới sau thảm họa hạt nhân

Theo những dấu chân của Rowena và cậu con trai Dylan dẫn lỗi, Cuốn sách xanh ở Nebo sẽ mở ra một thế giới sau thảm họa hạt nhân.

 • 31/05/2023 - 08:42

  Tái chế rác kim loại: Nhu cầu bức thiết

  Khi nhu cầu tăng mạnh đối với các kim loại, việc tái chế càng trở nên bức thiết để giảm tác động của hoạt động khai khoáng lên con người, thiên nhiên.
 • 22/09/2022 - 07:30

  Siêu xe cũng xanh

  Quy định thải khí siết chặt hơn và nhu cầu của khách hàng thay đổi buộc các nhà sản xuất siêu xe cũng phải xanh hóa.
 • 17/03/2022 - 14:00

  Đồ chay tính lớn

  Thực phẩm chay đang tạo ra một xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn.
XOR, XOR Việt Nam