Hủy

Tìm kiếm startup

  • 29/10/2018 - 07:00

    Cooky.vn gọi vốn thêm nửa triệu USD

    Cooky.vn, nền tảng chia sẻ công thức và các khóa học nấu ăn ở Việt Nam, vừa nhận được khoản đầu tư 500.000 USD trong vòng gọi vốn hạt giống thứ hai.
  • 27/08/2018 - 17:10

    MoveCrop ngược chiều

    MoveCrop chọn cách gia nhập thị trường hoàn toàn khác biệt so với Grab, Go-Viet hay FastGo.