Hủy

startup TIN TỨC

  • 29/10/2018 - 07:00

    Cooky.vn gọi vốn thêm nửa triệu USD

    Cooky.vn, nền tảng chia sẻ công thức và các khóa học nấu ăn ở Việt Nam, vừa nhận được khoản đầu tư 500.000 USD trong vòng gọi vốn hạt giống thứ hai.