Hủy

Sư Tử Vàng Tin tức

  • 11/07/2013 - 21:51

    Giá vàng sụt giảm có ý nghĩa gì?

    Giá vàng lao dốc chỉ là sự thay đổi cách đầu tư trên thị trường, giá đang đi xuống theo đường xoắn ốc và khó để xác định đáy.