Hủy

Suy thoái Tin tức

  • 30/03/2020 - 10:00

    Kịch bản suy thoái dây chuyền

    Phong tỏa toàn diện kinh tế có thể dẫn đến suy thoái dây chuyền. Quốc gia nào sẽ thiệt hại hơn trong chuỗi cung ứng và hệ thống tài chính toàn cầu?