Hủy

Tác động lớn Tin tức

Năng lượng lớn từ đồng tiền

Năng lượng lớn từ đồng tiền

Từ câu chuyện của bản thân, Ryan Serhant chỉ cho độc giả những quy tắc và cách thức cụ thể để bắt đầu biến giấc mơ tài chính thành hiện thực.