Hủy

Tác phẩm sách Tin tức

Nghịch với đời mình

Nghịch với đời mình

Tác phẩm hàm chứa những ý kiến đóng góp độc đáo và chân thực cho tư tưởng giáo dục thế kỷ XXI.

  • 04/06/2014 - 09:09

    6 bảo vật sưu tầm của Bill Gates

    Trong sơ yếu lý lịch cá nhân, Bill Gates viết ông là người thích đọc sách, học hỏi và suy nghĩ. Ít ai biết ông chi nhiều tiền sưu tầm tranh và mua một cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci.