Hủy

Tai chinh doanh nghiep Tin tức

  • 20/03/2023 - 07:30

    Quản trị “vay nợ quá đà”

    Điều gì đã khiến cho các công ty bất động sản rơi vào cảnh thiếu vốn, khất nợ, thậm chí là mất khả năng thanh toán và đối diện với phá sản?
  • 12/12/2022 - 08:00

    Big 4 thiệt kép

    Lộ trình cổ phần hóa và tiếp tục thoái vốn trong bối cảnh 4 ngân hàng quốc doanh đang có nhiều bất lợi so với các đối thủ từ khối tư nhân.