Hủy

Tài sản công Tin tức

  • 14/11/2017 - 08:30

    Tham nhũng và nợ công

    Nhiều chỉ dấu cho thấy mức độ quyết liệt hơn trong nỗ lực chống tội phạm tham nhũng.
  • 10/11/2015 - 10:30

    Tài sản công sẽ đi về tay ai?

    Sau làn sóng cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, có thể xảy ra việc một phần không nhỏ tài sản công vào tay một nhóm nhà đầu tư "siêu giàu".