Hủy

Tái thiết lập Tin tức

 • 07/09/2014 - 22:07

  Bloomberg quay về Bloomberg

  Michael Bloomberg đã quyết định quay lại làm ông chủ chính cái hãng mà ông sáng lập ra. Nhiều thách thức đang đợi ông.
 • 10/07/2013 - 08:22

  Quy mô ngành quản lý tài sản tăng kỷ lục

  Lượng tiền đầu tư của các quỹ quản lý tài sản lần đầu tiên vượt các kỷ lục thiết lập trước khủng hoảng 2007-2008, theo hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG).
 • 15/11/2012 - 08:18

  Skype dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

  Skype đã gỡ bỏ trang thiết lập lại mật khẩu để đối phó với một lỗ hổng bảo mật cho phép bất kì ai cũng có thể kiểm soát tài khoản của người khác khi chỉ cần biết email.