Hủy

Tài trợ tín dụng Tin tức

  • 14/04/2014 - 14:16

    1792: Những nền móng tài chính hiện đại

    Năm 1791, nước Mỹ có nền móng tài chính đầu tiên là NHTW. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng đầu tiên năm 1792, nhưng đây lại là năm ra đời của một nền móng tài chính khác-Sở GDCK New York.