Hủy

Tâm đắc Tin tức

  • 07/11/2012 - 13:13

    Vì sao ông Obama tái đắc cử?

    Ông Barack Obama đã tái đắc cử chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 do cử tri giành cho ông cơ hội để phục hồi nền kinh tế.