Hủy

Tam Sa Tin tức

  • 12/10/2013 - 22:37

    Bão Nari đã vào biển Đông

    Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.