Hủy

Tam tay Tin tức

  • 12/08/2014 - 16:01

    Đo chân chọn giày sao cho vừa?

    Bàn chân người lớn thường tăng thêm vài cỡ qua từng năm, đây là lý do để bạn đo cỡ chân mình 1 năm 1 lần. Khi đi mua giày, nên chọn thời điểm mua vào cuối ngày, lúc bàn chân "nở to" nhất.
  • 28/07/2014 - 07:05

    Bán lẻ ngoại tăng tốc

    Trước sự tấn công của các thương hiệu ngoại, Saigon Co.op đã bắt tay với đối tác nước ngoài để củng cố vị thế.