Hủy

Tấn công quân sự Tin tức

  • 15/05/2014 - 11:29

    Mỹ đề cử đại sứ mới tại Việt Nam

    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear sẽ được điều chuyển sang chức trợ lý bộ trưởng bộ Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.
XOR, XOR Việt Nam