Hủy

Tận dụng công nghệ Tin tức

  • 27/01/2013 - 14:29

    Thủ tướng làm việc tại Ninh Bình

    Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Bình cần tập trung khai thác thế mạnh du lịch, dịch vụ, các khu công nghiệp công nghệ cao, điện, sản xuất vật liệu xây dựng.