Hủy

Tang da Tin tức

  • 14/11/2016 - 11:57

    Dầu đang hướng về mốc 20 USD/thùng?

    Dầu đang hướng về lại mốc 40 USD thay vì 60 USD một thùng như một số dự đoán trước đây, đó là dự đoán của giáo sư kinh tế Panos Mourdoukoutas