Hủy

Tăng dự trữ ngoại hối Tin tức

  • 15/07/2014 - 14:36

    Ngân hàng chung BRICS từ A đến Z

    Bắt đầu từ đề xuất của Jim O'Neill, trải qua 2 năm đàm phán với nhiều trở ngại cuối cùng BRICS đã sẵn sàng để thành lập một ngân hàng chung.
  • 29/10/2013 - 10:35

    VN-Index giảm xuống sát 495 điểm

    Không có lực đỡ từ bluechips, VN-Index sẽ kéo dài giai đoạn lình xình như hiện nay. Nhiều cổ phiếu thị giá nhỏ tăng trần nhưng rủi ro đang tăng dần.
Người Tiên Phong